Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 55-60. ISBN 80-969202-2-7.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh polymorfních obvodů
Název (en):Design of Polymorphic Digital Circuits
Strany:55-60
Sborník:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Konference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2006
ISBN:80-969202-2-7
Vydavatel:Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Klíčová slova
Polymorfní obvod, evoluční návrh, kartézské genetické programování
Anotace
Polymorfní obvody jsou takové obvody, které jsou složeny z běžných i tzv. polymorfních hradel. Tato hradla umožňují vykovávat různé logické funkce pro různé provozní podmínky jako např. různé pracovní teploty, hladiny napájecího napětí apod. Předpokládá se, že polymorfní obvody bude výhodné použít v inteligentních zařízeních, jejichž funkce se mění v závislosti na fyzickém prostředí. Článek se zabývá evolučním návrhem polymorfních obvodů na úrovni hradel. Část článku je pak věnována možným oblastem dalšího výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {N{\'{a}}vrh polymorfn{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {55--60},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = 2006,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8174}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39