Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

STAREČEK Lukáš, SEKANINA Lukáš, GAJDA Zbyšek, KOTÁSEK Zdeněk, PROKOP Roman a MUSIL Vladislav. On Properties and Utilization of Some Polymorphic Gates. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 77-81. ISBN 978-80-227-2697-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Properties and Utilization of Some Polymorphic Gates
Název (cs):Vlastnosti a použití vybraných polymorfních hradel
Strany:77-81
Sborník:6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007)
Konference:6th Electronic Circuits and Systems Conference
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2007
ISBN:978-80-227-2697-9
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
polymorphic electronics, polytronics, polymorphic gates, pSpice simulation
Anotace
Polymorfní elektronika (polytronika) může být chápána jako nový přístup k návrhu elektronických obvodů, které jsou schopny měnit svoji funkci v závislosti na změnách okolních podmínek (teplota, napájecí napětí, externí napětí, světlo atd.). V tomto článku je představena analýza polymorfních hradel pomocí simulace a ukázána nově navržená polymorfní hradla použitá pro implementaci majoritního obvodu s nižší implementační cenou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Stare{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zby{\v{s}}ek Gajda
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Roman Prokop
	and Vladislav Musil},
   title = {On Properties and Utilization of Some Polymorphic
	Gates},
   pages = {77--81},
   booktitle = {6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007)},
   year = 2007,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-2697-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8438}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94