Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic Combinational Circuits. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2011, roč. 17, č. 6, s. 607-631. ISSN 1542-3980.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic Combinational Circuits
Název (cs):K evoluční syntéze kompaktních polymorfních kombinačních obvodů
Strany:607-631
Místo vydání:US
Rok:2011
Časopis:Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, roč. 17, č. 6, Philadelphia, US
ISSN:1542-3980
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconmvlsc2011.pdf208 KB2011-05-11 09:43:32
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
polymorphic circuit, digital circuit synthesis, evolutionary computing, genetic programming
Anotace
Polymorfní hradla jsou nekonvenční obvodové komponenty, které nejsou podporovány současnými nástroji pro syntézu. Tento článek představuje nové metody pro syntézu polymorfních obvodů.  Navržené metody, založené na polymorfních binárních rozhodovacích diagramech a polymorfních multiplexorech, rozšiřují běžné možnosti reprezentace obvodů s cílem začlenit polymorfní hradla. Kartézské genetické programování (CGP) je využito pro redukci počtu hradel v obvodech vytvořených navrženými metodami. Polymorfní obvody optimalizované pomocí CGP reprezentují nejlepší známá řešení, pokud je počet hradel chápán jako porovnávací kritérium.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic
	Combinational Circuits},
   pages = {607--631},
   journal = {Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing},
   volume = 17,
 number = 6,
   year = 2011,
   ISSN = {1542-3980},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9621}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4