Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Blog:

Heroutův Učitelský Notýsek

Vzdělání:

  • Ph.D. informační technologie "Hardware Architecture for Point-Based Graphics Rendering", FIT VUT Brno, 2004
  • Ing. informatika a výpočetní technika, FEI VUT Brno, 2001
  • sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, 2007-2011
  • výcvik v profesionálním koučování Gestalt Essence, 2010-2012

Odborná orientace:

  • Počítačové vidění
  • Videoanalytika
  • Počítačová grafika
  • Zpracování v reálném čase

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76