Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HAVEL Jiří, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a JOŠTH Radovan. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2014, roč. 2014, č. 9, s. 205-216. ISSN 1861-8200.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA
Název (cs):Detekce přímek v reálném čase pomocí paralelních souřadnic a CUDA
Strany:205-216
Místo vydání:DE
Rok:2014
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2014, č. 9, DE
ISSN:1861-8200
DOI:10.1007/s11554-012-0303-4
Klíčová slova
Hough Transform, PClines, CUDA, Real-Time Line Detection, Accumulation Scheme
Anotace
Houghova transformace je známý a populární algoritmus pro detekci přímek v rastrových obrazech. Standardní Houghova transformace je spíše pomalá a aby byla použitelná v reálném čase, je třeba použít některý z dostupných algoritmů pro akcelerované nebo přibližné zpracování.
Tento článek navrhuje akumulační schéma pro Houghovu transformaci, které využívá parametrizaci přímek "PClines". Tento algoritmus je vhodný pro počítačové systémy s malou ale rychlou pamětí s operacemi čtení a zápisu. Takovými systémy jsou dnešní grafické procesory. Algoritmus nevyžaduje žádné výpočty v plovoucí řádové čárce a žádné goniometrické funkce. Díky tomu je vhodný pro zvláštní procesory a procesory s malou spotřebou. Navrhovaný algoritmus je vyhodnocen jak na syntetických binárních obrazech, tak na komplexních fotografiích z reálného světa ve vysokém rozlišení. Výsledky ukazují, že s použitím dnešních běžně dostupných grafických čipů může být Houghova transformace počítána v reálném čase i pro Houghův prostor s vysokým rozlišením a s plně počítaným Houghovým prostorem.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Havel and Mark{\'{e}}ta
	Dubsk{\'{a}} and Adam Herout and Radovan
	Jo{\v{s}}th},
   title = {Real-Time Detection of Lines using Parallel
	Coordinates and CUDA},
   pages = {205--216},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 2014,
 number = 9,
   year = 2014,
   ISSN = {1861-8200},
   doi = {10.1007/s11554-012-0303-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10195}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39