Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, KAJAN Rudolf, TINKA Jan, DUBSKÁ Markéta, SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. INCAST: Interactive Camera Streams for Surveillance Cams AR. In: Proceedings of the 2015 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Fukuoka: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-6184-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:INCAST: Interactive Camera Streams for Surveillance Cams AR
Název (cs):INCAST: Interaktívní Stream z Kamery s rožšířenou realitou pro dohledové kamery
Strany:1-5
Sborník:Proceedings of the 2015 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Konference:Interantional Symposium on Mixed and Augmented Reality
Místo vydání:Fukuoka, JP
Rok:2015
ISBN:978-1-4799-6184-9
DOI:10.1109/ISMAR.2015.26
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
surveillance, interactive stream, augmented reality, INCAST
Anotace
V této práci se zabýváme statickými kamerami a jejich použitelností pro aplikace rozšířené reality. Znalost, že kamera se nepohybuje znamená jak komplikaci tak zjednodušení pro určení její pózy ve scéně. Není třeba řešit změny pózy v čase, ale zároveň získání jisté míry znalosti o scéně z jednoho bodu pohledu je obtížné. Navrhujeme několik způsobů, jak využít statičnost kamery a zároveň navrhujeme řetězec systému pro vysílání video streamu rozšířeného o informace potřebné pro provoz rozšířené reality - Interactive Camera Streams, INCAST. Představujeme ověřovací verzi systému, jež ukazuje použitelnost INCASTu na několika případech užití - neinteraktivních demonstrátorech a jednoduchých hrách využívajících rozšířenou realitu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Istv{\'{a}}n Szentandr{\'{a}}si and Michal
	Zachari{\'{a}}{\v{s}} and Rudolf Kajan and Jan
	Tinka and Mark{\'{e}}ta Dubsk{\'{a}} and Jakub
	Sochor and Adam Herout},
  title = {INCAST: Interactive Camera Streams for
	Surveillance Cams AR},
  pages = {1--5},
  booktitle = {Proceedings of the 2015 14th IEEE International Symposium on
	Mixed and Augmented Reality},
  year = 2015,
  location = {Fukuoka, JP},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-6184-9},
  doi = {10.1109/ISMAR.2015.26},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10945}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81