Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Analýza trajektorie a pohybu vozidel. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Analýza trajektorie a pohybu vozidel
Název (en):Analýza trajektorie a pohybu vozidel
Strany:23
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Klíčová slova
intelligent transportation systems, computer vision, trajectory analysis
Anotace
Výzkumná zpráva podává informace zjištěné experimenty vedoucí k analýze trajektorií a pohybu vozidel. Výstupy zprávy umožňují získat vhled k jízdě automobilů když na vozovce je či není přítomno vodorovné dopravní značení.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81