Ing. Michal Kapinus

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Student doktorského studia
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1406
Místnost:Pracovna doktorandů L206
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171