Ing. Vlastimil Košař

Inovační voucher JIC - Převedení platformy NetCOPE na kartu NetFPGA-10G

Název v angličtině:NetCOPE for the NetFPGA-10G card
Hlavní řešitel:Korček Pavol
Spoluřešitelé:Kořenek Jan, Košař Vlastimil, Martínek Tomáš
Agentura:Jihomoravské inovační centrum
Kód:JIC-InVo-INVEA-2010
Zahájení:2010-09-29
Ukončení:2011-06-30
Klíčová slova:FPGA, NetCOPE, NetFPGA-10G
Anotace:
Převedení platformy NetCOPE na kartu NetFPGA-10G.
Realizační výstupy:
Firmware a dokumentace k platformě NetCOPE nad kartou NetFPGA

Produkty

2011NetCOPE pro kartu NetFPGA-10G, software, 2011
Autoři: Korček Pavol, Košař Vlastimil, Koranda Karel

Publikace

2011KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel a KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139