Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Testování vícevláknových aplikací pomocí genetických algoritmů. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7515, s. 152-167. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Testing of Concurrent Programs with Genetic Algorithms
Název (en):Testing of Concurrent Programs with Genetic Algorithms
Strany:152-167
Místo vydání:DE
Rok:2012
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7515, DE
ISSN:0302-9743
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~vojnar/Publications/ssbse-12.pdf [PDF]
Klíčová slova
genetic algorithms, noise injection, testing, multi-threaded programs
Anotace
Metoda vkládání šumu ovlivňuje plánování vláken za účelem zvýšení počtu legálních proložení těchto vláken během testovacího procesu. Existuje mnoho rozmanitých typů heuristik pro vkládání šumu, často s několika parametry, jejichž nastavení s ohledem na maximální efektivitu šumu je často obtížné. V tomto článku navrhujeme novou aplikaci genetických algoritmů tak, aby hledaly vhodné typy heuristik pro vkládání šumu a jejich parametry s ohledem na daný testovaný software. Tato úloha je definována jako problém nastavení testu a šumu. Následně je diskutována problematika reprezentace instancí tohoto problému, vhodných účelových funkcí a parametrů genetických algoritmů při řešení této úlohy. Navržený přístup je vyhodnocen na několika příkladech. Srovnání ukazuje, že nový přístup poskytuje mnohem lepší výsledky než dosud používaný přístup založený na náhodném nastavování heuristik pro vkládání šumu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Vendula Dudka and Bohuslav K{\v{r}}ena and
	Zden{\v{e}}k Letko and Shmuel Ur and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Testing of Concurrent Programs with Genetic
	Algorithms},
   pages = {152--167},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = {2012},
   number = {7515},
   year = {2012},
   ISSN = {0302-9743},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10014}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32