Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4464-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analysis and Testing of Concurrent Programs
Název (cs):Analýza a testování vícevláknových programů
Strany:136
Řada knih:FIT Monograph
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-214-4464-5
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
testování software, chyby v souběžném zpracování, dynamická analýza, verifikace, metriky pokrytí, vkládání šumu, metaheuristické algoritmy, genetické algoritmy
Anotace
Tato monografie je založena na disertační práci Zdeňka Letka, kterou vedli Tomáš Vojnar a Bohuslav Křena.
V disertační práci je nejprve uvedena taxonomie chyb v souběžném zpracování dat a přehled technik pro jejich dynamickou detekci. Následně jsou navrženy nové metriky pro měření synchronizace a souběžného chování programů společně s metodologií jejich odvozování. Tyto techniky se zejména uplatní v testování využívajícím techniky prohledávání prostoru a v saturačním testování. Práce dále představuje novou heuristiku vkládání šumu, jejímž cílem je maximalizace proložení instrukcí pozorovaných během testování. Tato heuristika je porovnána s již existujícími heuristikami na několika testech. Výsledky ukazují, že nová heuristika překonává ty existující v určitých případech. Nakonec práce představuje inovativní aplikaci stochastických optimalizačních algoritmů v procesu testování vícevláknových aplikací. Principem metody je hledání vhodných kombinací parametrů testů a metod vkládání šumu. Tato metoda byla prototypově implementována a otestována na množině testovacích příkladů. Výsledky ukazují, že metoda má potenciál vyznamně vylepšit testování vícevláknových programů. 
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Analysis and Testing of Concurrent Programs},
   pages = {136},
   series = {FIT Monograph},
   year = {2012},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4464-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10229}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26