Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability. 2015, roč. 25, č. 3, s. 272-309. ISSN 1099-1689. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stvr.1546/abstract
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs
Název (cs):Pokroky v testování vícevláknového software za pomocí generátoru šumu
Strany:272-309
Místo vydání:US
Rok:2015
URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stvr.1546/abstract
Časopis:Software Testing, Verification and Reliability, roč. 25, č. 3, US
ISSN:1099-1689
DOI:10.1002/stvr.1546
Klíčová slova

testing; dynamic analysis; noise injection; multi-threaded software; coverage metrics; genetic algorithm; meta-heuristic algorithms
Anotace
Testování paralelních programů napsaných v jazycích jako Java a C/C++ je vysoce náročnou prací kvůli mnoha možným interakcím mezi výpočetními vlákny. Jednoduchý a levný způsob testování představuje metoda vkládání šumu, která ovlivňuje plánování vláken. V tomto článku jsou prezentovány vybrané výsledky v oblasti testování za použití šumu. Zejména jsou prezentovány a porovnány různé metriky pokrytí kódu a heuristiky pro umístění a způsobování šumu. Dále je uvedeno několik doporučení, jak testování za pomocí šumu používat v praxi. Nakonec je prezentován nový způsob aplikace genetického algoritmu při testování -- konkrétně při automatickém nastavování parametrů generátoru šumu.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan Fiedor and Vendula Dudka and Bohuslav
	K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and Shmuel Ur
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Advances in Noise-based Testing of Concurrent
	Programs},
  pages = {272--309},
  journal = {Software Testing, Verification and Reliability},
  volume = {25},
  number = {3},
  year = {2015},
  ISSN = {1099-1689},
  doi = {10.1002/stvr.1546},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10275}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213