Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-3-319-09939-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software
Název (cs):Multi-kriteriální genetická optimalizace pro testování vícevláknových programů za pomoci šumu
Strany:107-122
Sborník:SSBSE'14
Konference:SSBSE - 6th Symposium on Search Based Software Engineering
Řada knih:LNCS 8636
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2014
ISBN:978-3-319-09939-2
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Concurrent programs, testing, noise injection, genetic algorithm, multi-objective
Anotace
Testování vícevláknových programů je náročnou prácí kvůli mnoha možným proložením operací v paralelních vláknech, které je třeba prozkoumat. Technika vkládání šumu přispívá ke zvýšení počtu proložení zkoumaných během opakovaného spouštění testů za předpokladu, že bude použito vhodné heuristiky vkládání šumu. Problém nalezení takového nastavení není snadné vyřešit. V tomto článku ukážeme, jak použít multi-kriteriální genetický algoritmus (MOGA) k řešení tohoto problému. Zejména se zaměřujeme na generaci řešení, které pokrývají vysoký počet proložení (zejména ty, které jsou vzácné) a poskytují stabilní výsledky při testování. K dosažení tohoto cíle jsou použity vhodné metriky a způsoby, jak potlačit ne-deterministické plánování. Na souboru benchmarků 
ukážeme, že náš přístup poskytuje lepší výsledky ve srovnání s běžně 
používaným náhodným přístupem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vendula Dudka and Bohuslav K{\v{r}}ena and
	Zden{\v{e}}k Letko and Hana
	Pluh{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Vojnar},
  title = {Multi-objective Genetic Optimization for
	Noise-Based Testing of Concurrent Software},
  pages = {107--122},
  booktitle = {SSBSE'14},
  series = {LNCS 8636},
  year = {2014},
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-09939-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10675}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239