Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 15-27. ISBN 978-80-214-5022-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs
Název (cs):Dolování chování paralelních programů pomocí AdaBoost algoritmu
Strany:15-27
Sborník:Proceedings of MEMICS'14
Konference:MEMICS'14 -- 9th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-214-5022-6
Vydavatel:NOVPRESS s.r.o.
Klíčová slova
Testing, noise injection, classification, AdaBoost, multi-threaded programs
Anotace
Testování paralelních programů je obtížné kvůli nedeterministickému chování plánovače. Jednou z možností, jak tomuto problému čelit, je technika vkládání šumu, která je ale nastavitelná pomocí velkého počtu parametrů. Nalezení vhodné kombinace těchto parametrů není jednoduché. V tomto příspěvku představujeme novou aplikaci klasifikačních algoritmů v testování paralelních programů. Přístup umožňuje pomocí klasifikace identifikovat slibné konfigurace. Experimenty v článku uvedené ukazují, že využití natrénovaného klasifikátoru v procesu testování vede k lepším výsledkům s ohledem na zvolený cíl testování. Navíc, analýzou klasifikátoru lze získat nový náhled do testování programů pomocí metod vkládání šumu. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Renata Avros and Vendula Dudka and Bohuslav
	K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and Hana
	Pluh{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}} and Shmuel Ur and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar and Zeev Volkovich},
   title = {Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of
	Concurrent Programs},
   pages = {15--27},
   booktitle = {Proceedings of MEMICS'14},
   year = {2014},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {NOVPRESS s.r.o.},
   ISBN = {978-80-214-5022-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10687}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57