Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 177-178. ISBN 978-84-606-5438-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code
Název (cs):Dynamická validace kontraktů v paralelním kódu
Strany:177-178
Sborník:Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory
Konference:Fifteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Universidad de Las Palmas de Canaria, ES
Rok:2015
ISBN:978-84-606-5438-4
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
concurrency, contracts, dynamic analysis, atomicity violation
Anotace
Jelikož vícevláknové procesory jsou dnes již standardní součástí nových počítačů, vícevláknové programy jsou stále běžnější. Ovšem vícevláknové programy vyžadují správnou synchronizaci jednotlivých vláken, aby poskytovaly správné výsledky. Porušení atomičnosti je typ chyby, ke které dochází při nesprávné definici rozsahu atomické sekce. Tyto chyby jsou obtížně odhalitelné, hlavně v případech použití knihoven třetích stran, kde programátor neví jak správně vytvářet atomické sekce při přístupu k dané knihovně. Jedna z možností jak řešit problém správné atomičnosti je asociovat kontrakt s danou knihovnou. Kontrakt je sekvence metod, které musí být vykonány atomicky. V tomto článku navrhujeme metodu pro dynamickou validaci kontraktů za běhu programu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Fiedor and Zden{\v{e}}k Letko and Joao
	Lourenco and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code},
   pages = {177--178},
   booktitle = {Proceedings of the 15th International Conference on Computer
	Aided Systems Theory},
   year = {2015},
   location = {Universidad de Las Palmas de Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-606-5438-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10817}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84