Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27340-2_69
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code
Název (cs):Dynamická validace kontraktů v paralelním kódu
Strany:555-564
Sborník:Proceedings of EUROCAST'15
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software -- ETAPS'15 (TACAS'15)
Řada knih:LNCS 9520
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2015
URL:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27340-2_69
ISBN:978-3-319-27339-6
DOI:10.1007/978-3-319-27340-2_69
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
concurrency, contracts, dynamic analysis, atomicity violation
Anotace
Jelikož vícevláknové procesory jsou dnes již standardní součástí nových počítačů, vícevláknové programy jsou stále běžnější. Ovšem vícevláknové programy vyžadují správnou synchronizaci jednotlivých vláken, aby poskytovaly správné výsledky. Porušení atomičnosti je typ chyby, ke které dochází při nesprávné definici rozsahu atomické sekce. Tyto chyby jsou obtížně odhalitelné, hlavně v případech použití knihoven třetích stran, kde programátor neví jak správně vytvářet atomické sekce při přístupu k dané knihovně. Jedna z možností jak řešit problém správné atomičnosti je asociovat kontrakt s danou knihovnou. Kontrakt je sekvence metod, které musí být vykonány atomicky. V tomto článku navrhujeme metodu pro dynamickou validaci kontraktů za běhu programu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Fiedor and Zden{\v{e}}k Letko and Joao
	Lourenco and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code},
  pages = {555--564},
  booktitle = {Proceedings of EUROCAST'15},
  series = {LNCS 9520},
  year = {2015},
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-27339-6},
  doi = {10.1007/978-3-319-27340-2_69},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11063}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233