Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. SHADOWS - Deliverable D3.2.1: Research Report on Methodology for Self-Healing Concurrent Code Fixing. Brno: Evropská komise EU, 2007.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:SHADOWS - Deliverable D3.2.1: Research Report on Methodology for Self-Healing Concurrent Code Fixing
Název (cs):SHADOWS - Výsledek D3.2.1: Vědecká zpráva o metodologii automatických oprav paralelního softwaru
Strany:13
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
Vydavatel:Evropská komise EU
Klíčová slova
Self-healing, concurrency, bug fixing, methodology.
Anotace
Metodologie pro automatické opravy chyb má čtyři kroky: detekce problému, lokalizace problému, oprava prolému a ověření korektnosti opravy. V této zprávě popisujeme, jak jsme tuto obecnou metodologii přizpůsobili pro automatické opravování chyb souvisejících s paralelizmem. Nejdříve ukážeme, jak nástroje ConTest přispívá k lepšímu testování paralelního softwaru: ConTest nám dovoluje monitorovat paralelní Java programy za běhu a vkládat šum, který zvyšuje pravděpodobnost objevení chyb souvisejících s paralelizmem. S využitím nástroje ConTest jsme vyvinuli specializovaný nástroj pro detekci a lokalizaci tzv. data races (data races jsou poměrně časté chyby, které je značně obtížné odhalit). Dále jsme navrhli metodu pro lokalizaci chyb souvisejících s praralelizmem, která je založena na statistickém vyhodnocování velkého počtu testů. Na základě studia nejčastějších programátorských chyb souvisejících s paralelizmem jsme identifikovali možné opravy, které by mohly být provedeny automaticky bez zásahu člověka. V závěru jsme shrnuli pořadavky, možnosti a očekávané problémy při oveřování korektnosti automaticky provedených oprav, přičemž hodláme za tímto účelem využít formální metody jako model checking a statickou analýzu.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Rachel Tzoref-Brill and Shmuel Ur and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {SHADOWS - Deliverable D3.2.1: Research Report on
	Methodology for Self-Healing Concurrent Code
	Fixing},
   pages = {13},
   year = {2007},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {European Comission EU},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8497}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.84.139.101