Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

LETKO Zdeněk, VOJNAR Tomáš a KŘENA Bohuslav. AtomRace: Data Race and Atomicity Violation Detector and Healer. In: PADTAD '08. Seattle: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1-10. ISBN 978-1-60558-052-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:AtomRace: Data Race and Atomicity Violation Detector and Healer
Název (cs):AtomRace: nástroj pro automatickou detekci a opravu časově závislých chyb
Strany:1-10
Sborník:PADTAD '08
Konference:PADTAD - Parallel and Distributed Systems: Testing and Debugging
Řada knih:Proceedings of the 6th workshop on Parallel and distributed systems
Místo vydání:Seattle, US
Rok:2008
ISBN:978-1-60558-052-4
Vydavatel:Association for Computing Machinery
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~vojnar/Publications/lvk-padtad-08.pdf [PDF]
Klíčová slova
detection, healing, atomicity violation, data race, Java
Anotace
Příspěvek představuje nový algoritmus, nazvaný AtomRace, pro dynamickou detekci časově závislých chyb nad daty. Tyto chyby jsou detekovány jako speciální případy porušení správné atomicity programu vyjádřené k tomu účelu definovanými atomickými sekcemi pokrývajícími jednotlivé instrukce pro čtení/zápis sdílených proměných. Úspěšnost této techniky detekce závisí na vhodném vkládání časových mezer do plánování vykonávání sledovaného programu. Tento přístup je vlemi jednoduchý, plně automatický, neprodukující tzv. false alarmy a umožňuje nižší režii a větší škálovatelnost než většina ostatních existujících technik pro dynamickou detekci časově závislých chyb nad daty. AtomRace lze také použít pro detekci nesprávné atomicity programu, jestliže nahradíme primitivní atomické sekce využívané pro detekci časově závislých chyb nad daty za sekce, které budou obsahovat více instrukcí. Tyto sekce mohou být definovány uživatelem nebo získány pomocí statické analýzy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Letko and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar
	and Bohuslav K{\v{r}}ena},
  title = {AtomRace: Data Race and Atomicity Violation
	Detector and Healer},
  pages = {1--10},
  booktitle = {PADTAD '08},
  series = {Proceedings of the 6th workshop on Parallel and distributed
	systems},
  year = {2008},
  location = {Seattle, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-60558-052-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8685}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123