Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, NIR-BUCHBINDER Yarden, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing. FIT-TR-2009-01, Brno, 2009.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing
Název (cs):Nástroj pro testování souběžnosti a jeho plug-iny pro dynamickou analýzu a léčení
Strany:15
Místo vydání:FIT-TR-2009-01, Brno, CZ
Rok:2009
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~iletko/pub/FIT-TR-2009-01.pdf [PDF]
Klíčová slova
testování, analýza, souběžnost, léčení, Java
Anotace
Tato zpráva prezentuje nástroj pro testování paralelního software a některé jeho rozšíření. Rozšíření jsou implementované pomocí architektury Java listenerů programu ConTest. Zpráva uvádí dvě rozšíření pro dynamickou detekci chyb v souběžných programech -- první (Eraser+) detekuje časově závislé chyby nad daty a druhý (AtomRace) detekuje kromě časově závislých chyb nad daty i obecnější chyby v atomicitě sekvence operací. Třetí rozšíření pak umožňuje léčení detekovaných chyb pomocí potlačení jejich důsledků. Zpráva rovněž uvádí několik experimentů pro demonstraci vlastností prezentovaných rozšíření.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Yarden Nir-Buchbinder and Rachel Tzoref-Brill and
	Shmuel Ur and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for
	Dynamic Analysis and Runtime Healing},
   pages = {15},
   year = {2009},
   location = {FIT-TR-2009-01, Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8909}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26