Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, NIR-BUCHBINDER Yarden, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing. In: Runtime Verification. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 101-114. ISBN 978-3-642-04693-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing
Název (cs):Nástroj pro testování paralelních programů a jeho moduly pro dynamickou analýzu a léčení
Strany:101-114
Sborník:Runtime Verification
Konference:21st International Conference on Computer Aided Verification (CAV'09) and 9th International Workshop on Runtime Verification (RV'09)
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science, Volume 5779/2009
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2009
ISBN:978-3-642-04693-3
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.springerlink.com/content/y0773341u1q44731/ [PDF]
Klíčová slova
concurrent software, dynamic analysis, healing, Java
Anotace
Článek popisuje nástroj pro testování paralelních programů (ConTest) a některé z jeho rozšíření. Rozšíření (v tomto článku nazývané plug-iny) jsou implementovány za pomoci architektury listenerů nástroje ConTest. Článek prezentuje dva plug-iny pro dynamickou detekci chyb v paralelismu-první (Eraser+) umožňuje detekovat časově závislé chyby nad daty a druhý (AtomRace) kromě těchto chyb detekuje ještě obecnější chyby způsobené porušením atomicity operací. Poslední prezentovaný plug-in umožňuje projevy detekovaných problémů potlačovat za běhu programu. Několik experimentů demonstruje možnosti těchto rozšíření.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Yarden Nir-Buchbinder and Rachel Tzoref-Brill and
	Shmuel Ur and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for
	Dynamic Analysis and Runtime Healing},
  pages = {101--114},
  booktitle = {Runtime Verification},
  series = {Lecture Notes in Computer Science, Volume 5779/2009},
  year = {2009},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-04693-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9114}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57