Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7186, s. 177-192. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/084w5489p9556775/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software
Název (en):Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software
Strany:177-192
Místo vydání:DE
Rok:2012
URL:http://www.springerlink.com/content/084w5489p9556775/
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7186, DE
ISSN:0302-9743
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconlncs_approve.pdfcmsstcs12.pdf277 KB2011-12-22 15:45:48
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Java, concurrency, testing, coverage, search-based testing, saturation-based testing
Anotace
Metriky pokrytí hrají klíčovou úlohy při testování programů. Umožňují měřit, jak dobře byl program testován, a řídit proces testování. Několik metrik pro testování vícevláknových programů již existuje, ale většina z nich plně nereflektuje chování vícevláknových programů nebo jsou příliš náročné. V tomto článku navrhujeme několik nových metrik, které jsou vhodné pro saturační testování a testování založené na prohledávání prostoru. Od předchozích metrik se liší zejména tím, že jsou odvozeny od různých dynamických algoritmů pro detekci chyb v synchronizaci. Způsob odvození metrik je obecný a lze tak vytvořit další metriky z jiných algoritmů pro detekci chyb. Naší motivací byl fakt, že do vývoje detekčních technik bylo vloženo značné úsilí, a současné techniky tak velmi přesně identifikují místa a operace klíčové pro popis chování vícevláknových aplikací. Odvozené metriky byly dále zpřesněny pomocí abstraktních identifikátorů objektů a vláken. Naše metriky byly empiricky porovnány s vybranými již existujícími metrikami.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Coverage Metrics for Saturation-based and
	Search-based Testing of Concurrent Software},
   pages = {177--192},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = {2012},
   number = {7186},
   year = {2012},
   ISSN = {0302-9743},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9552}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57