Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 6927, s. 519-526. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Uniform Classification of Common Concurrency Errors
Název (cs):Klasifikace častých chyb v paralelních programech
Strany:519-526
Místo vydání:DE
Rok:2012
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 6927, DE
ISSN:0302-9743
Klíčová slova
chyby ve vícevláknových programech, detekční techniky
Anotace
V poslední době získávají vícevláknové programy na popularitě a přináší s sebou i více chyb v synchronizaci vláken. Mnoho prací popisujících detekci těchto chyb bylo publikováno v posledních letech. Mnoho z nich definuje detekované chyby pomocí konstrukcí, které se hodí pro dané detekční techniky. Tento způsob popisu ale překvapivě často vedl k nepřesným až zavádějícím definicím těchto chyb. Tento článek si klade za cíl správně definovat jednotlivé chyby v synchronizaci současných vícevláknových programů, zejména těch napsaných v jazyce Java, a také poskytnout přehled existujících technik pro jejich detekci.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jan Fiedor and Bohuslav K{\v{r}}ena and
	Zden{\v{e}}k Letko and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {A Uniform Classification of Common Concurrency
	Errors},
   pages = {519--526},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = {2012},
   number = {6927},
   year = {2012},
   ISSN = {0302-9743},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9613}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123