Ing. Zdeněk Letko, Ph.D.

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7119, s. 123-131. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing
Název (cs):Heuristiky vkládání šumu pro testování vícevláknových programů
Strany:123-131
Místo vydání:DE
Rok:2012
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7119, DE
ISSN:0302-9743
Klíčová slova
Java, concurrency, testing, coverage, noise injection
Anotace
Testování vícevláknového software je velmi náročné díky nedeterminismu v plánování současně běžících vláken. Existující testovací přístupy řeší tento problém úpravou plánovače, což umožňuje systematicky prohledat všechny možné plánovací alternativy, nebo použitím náhodného nebo heuristicky vloženého šumu, který umožňuje otestovat různé plánovací scénáře.
Tento článek obsahuje experimentální porovnání několika heuristik z pohledu pokrytí různých chování vícevláknové aplikace i z pohledu pravdepodobnosti odhalení chyby. Dále je uvedena nová na informacích o pokrytí chování založená heuristika pro vkládání šumu. Tato heuristika je porovnána s ostatními již existujícími heuristikami. Experimenty ukazují, že nová heuristika v určitých případech překonává již existující heuristiky. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Bohuslav K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing},
   pages = {123--131},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = {2012},
   number = {7119},
   year = {2012},
   ISSN = {0302-9743},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9725}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57