Ing. Viktor Malík

MALÍK Viktor, MARTIČEK Štefan, SCHRAMMEL Peter, SRIVAS Mandayam, VOJNAR Tomáš a WAHLANG Johanan. 2LS: Memory Safety and Non-termination (Competition Contribution). In: Proceedings of the 24th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, part 2. Thessaloniki: Springer International Publishing, 2018, s. 417-421. ISBN 978-3-319-89962-6. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89963-3_24
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:2LS: Memory Safety and Non-termination (Competition Contribution)
Název (cs):2LS: analýza bezpečnosti práce s pamětí a neukončitelnosti (příspěvek do soutěže)
Strany:417-421
Sborník:Proceedings of the 24th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, part 2
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
Řada knih:LNCS 10806
Místo vydání:Thessaloniki, GR
Rok:2018
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89963-3_24
ISBN:978-3-319-89962-6
DOI:10.1007/978-3-319-89963-3_24
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
verifikace programů, ukončitelnost, neukončitelnost, analýza tvaru haldy, syntéza invariantů
Anotace
2LS je nástroj pro analýzu programů v jazyce C postavený na platformě CPROVER. 2LS slouží k dokazování správnosti a hledání chyb v programech. Analýza využívá techniky založené na šablonách k nalezení invariantů programu a řadících funkcí a dále techniky rozbalování smyček k nalezení důkazů a protipříkladů pomocí k-indukce. Novými funkcemi pro letošní verzi jsou vylepšená analýza datových struktur alokovaných na haldě pomocí nové abstraktní domény a dále dvě techniky analýzy neukončitelnosti programů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Viktor Mal{\'{i}}k and {\v{S}}tefan Marti{\v{c}}ek
	and Peter Schrammel and Mandayam Srivas and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar and Johanan Wahlang},
  title = {2LS: Memory Safety and Non-termination
	(Competition Contribution)},
  pages = {417--421},
  booktitle = {Proceedings of the 24th International Conference on Tools
	and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems,
	part 2},
  series = {LNCS 10806},
  year = 2018,
  location = {Thessaloniki, GR},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-89962-6},
  doi = {10.1007/978-3-319-89963-3_24},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11892}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171