Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace

Název v angličtině:Modern Tools for Detection and Mitigation of Cyber Criminality on the New Generation Internet
Hlavní řešitel:Matoušek Petr
Spoluřešitelé:Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš (CVIS VUT), Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Čejka Rudolf, Grégr Matěj, Hažmuk Ivo (CVIS VUT), Kajan Michal, Kajan Rudolf, Kašpárek Tomáš, Kaštil Jan, Korček Pavol, Michal Bohumil, Polčák Libor, Ráb Jaroslav, Řezníček Ivo, Skokanová Jana, Veselý Vladimír, Záhořík Vladimír (CVIS VUT), Žádník Martin
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015
Kód:VG20102015022
Zahájení:2010-10-01
Ukončení:2015-09-30
Klíčová slova:Bezpečnost IPv6, monitorování provozu, analýza datového toku, identita uživatelů, extrakce multimediálních dat z IPv6 toků
Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků monitorování provozu sítí, analýzu záznamů provozu sítí a metod prostředků zabezpečení lokálních sítí. Důraz je přitom kladen zejména na sítě nové generace s protokolem IPv6.

Produkty

2015Nástroj pro zachycení paketů ve formátu INI3, software, 2015
Autoři: Dražil Jan, Korček Pavol
 Netfox Detective - Nástroj pro forenzní analýzu síťové komunikace, software, 2015
Autoři: Pluskal Jan, Kmeť Martin, Karpíšek Filip, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír, Matoušek Petr
 OneMS - systém pro monitorování síťového provozu na bázi OnePK, funkční vzorek, 2015
Autoři: Antolík Dávid, Kollát Samuel, Ryšavý Ondřej
 Prototyp mikrosondy pro monitorování IPv6 provozu, prototyp, 2015
Autoři: Korček Pavol, Fukač Tomáš, Viktorin Jan, Dražil Jan, Košař Vlastimil, Kořenek Jan
 Prototyp vysokorychlostní sondy pro monitorování IPv6 provozu, prototyp, 2015
Autoři: Vrána Roman, Kekely Lukáš, Žádník Martin, Kořenek Jan, Matoušek Jiří
 Řízení SDN podle identit, software, 2015
Autoři: Holkovič Martin
 SDN-tap, software, 2015
Autoři: Franková Barbora
 Wrathion - nástroj pro obnovu zapomenutých hesel pomocí GPU, software, 2015
Autoři: Hranický Radek, Veselý Vladimír
2014Akcelerovaný nástroj pro obnovu hesel dokumentů, software, 2014
Autoři: Schmied Jan, Veselý Vladimír
 Databáze vzorků VoIP komunikace s různými kodeky, software, 2014
Autoři: Kmeť Martin, Matoušek Petr
 INI3 Dissector, software, 2014
Autoři: Dražil Jan
 IP core pro podporu vývoje aplikací na heterogenních platformách, software, 2014
Autoři: Viktorin Jan, Korček Pavol
 Paketový filtr pro síťový provoz s rychlostí 100 Gb/s, software, 2014
Autoři: Kekely Lukáš, Kořenek Jan, Žádník Martin
 Platforma na bázi FPGA pro filtraci provozu v sítích do rychlosti 100 Gb/s, funkční vzorek, 2014
Autoři: Matoušek Jiří, Kekely Lukáš, Kořenek Jan
 Softwarový nástroj pro dohledání pachatele počítačové kriminality, software, 2014
Autoři: Polčák Libor, Martínek Tomáš, Hranický Radek, Bárta Stanislav, Holkovič Martin, Franková Barbora, Kramoliš Petr
 Správa identity z projektu Sec6Net, software, 2014
Autoři: Polčák Libor, Martínek Tomáš, Hranický Radek, Bárta Stanislav, Holkovič Martin, Franková Barbora, Kramoliš Petr
2013Aplikační rozhraní v jazyce Perl pro práci se soubory nástroje nfdump, software, 2013
Autoři: Podermański Tomáš, Grégr Matěj
 Dekodér PER pro VoIP H.323, software, 2013
Autoři: Karpíšek Filip, Matoušek Petr
 Detektor provozu RTP, software, 2013
Autoři: Kmeť Martin, Matoušek Petr
 Funkční vzorek vysokorychlostní sondy pro monitorování IPv6 provozu, funkční vzorek, 2013
Autoři: Kekely Lukáš, Žádník Martin, Kořenek Jan
 Implemetace algoritmu Longest Prefix Match pro jazyk Perl, software, 2013
Autoři: Podermański Tomáš, Ministr Martin
 Klient protokolu CCCI, software, 2013
Autoři: Viktorin Jan
 LDP - Proxy pro oklamání systému pro zákonné odposlechy 2013, software, 2013
Autoři: Hranický Radek, Polčák Libor
 LNC - Odstraňovač šumu pro systém pro zákonné odposlechy 2013, software, 2013
Autoři: Hranický Radek, Polčák Libor
 Mikrosonda pro monitorování gigabitových sítí, funkční vzorek, 2013
Autoři: Korček Pavol, Košař Vlastimil, Viktorin Jan, Fukač Tomáš, Kekely Michal, Kořenek Jan
 Nástroj pro monitorování a kontrolu komunikace řídicích a pomocných protokolů IPv6, software, 2013
Autoři: Lampa Petr
 ndtrack, software, 2013
Autoři: Holkovič Martin, Polčák Libor
 Netfox.Framework - Nástroj pro zpracování obsahu zachyceného provozu, software, 2013
Autoři: Pluskal Jan, Veselý Vladimír, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Prototyp systému pro sběr a uchovávání dat na lokální síti pro komunikaci protokolem IPv6, prototyp, 2013
Autoři: Grégr Matěj, Podermański Tomáš, Šoltés Miroslav
 S6N vizualizátor zachyceného obsahu, software, 2013
Autoři: Kajan Rudolf, Zachariáš Michal
 Vizualizátor H.323, software, 2013
Autoři: Karpíšek Filip, Matoušek Petr
2012HTTP ReconProxy - Nástroj pro cachování provozu za účelem následné rekonstrukce, software, 2012
Autoři: Olbert Jakub, Veselý Vladimír, Ryšavý Ondřej
 IMMC - Tvorba metadat pro odposlech komunikace v reálném čase, software, 2012
Autoři: Bárta Stanislav, Polčák Libor
 Knihovna Device Tree, software, 2012
Autoři: Korček Pavol, Viktorin Jan
 Knihovna HWIO, software, 2012
Autoři: Korček Pavol, Viktorin Jan, Matoušek Denis
 LDP - Proxy pro oklamání systému pro zákonné odposlechy, software, 2012
Autoři: Hranický Radek, Polčák Libor
 LNC - Odstraňovač šumu pro systém pro zákonné odposlechy, software, 2012
Autoři: Hranický Radek, Polčák Libor
 Nástroj pro monitorování přechodových mechanismů v IPv6, software, 2012
Autoři: Grégr Matěj, Podermański Tomáš
 PCAPMerger - Nástroj pro chronologické sjednocování PCAP souborů, software, 2012
Autoři: Veselý Vladimír
 pcf - Nástroj pro hledání počítačů v síti, software, 2012
Autoři: Jirásek Jakub, Polčák Libor
 Spolehlivý a bezpečný transport NetFlow dat, software, 2012
Autoři: Podermański Tomáš, Štěpánek Adam, Grégr Matěj
 Vestavěná vývojová platforma pro gigabitové síťové aplikace založená na FPGA, funkční vzorek, 2012
Autoři: Korček Pavol, Kořenek Jan, Šimek Václav
2011Zaváděč z karty SD pro procesory v FPGA, software, 2011
Autoři: Košař Vlastimil, Korček Pavol
2010Sada síťových testů pro vestavěné procesory, software, 2010
Autoři: Korček Pavol, Kořenek Jan, Špinler Martin, Kekely Lukáš, Matoušek Denis, Viktorin Jan

Publikace

2017BAGGILI Ibrahim, BREITINGER Frank a KARPÍŠEK Filip. Leveraging the SRTP protocol for over-the-network memory acquisition of a GE Fanuc Series 90-30. Digital Investigation. 2017, roč. 2017, č. 22, s. 26-38. ISSN 1742-2876.
2016HRANICKÝ Radek, MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej a VESELÝ Vladimír. Experimental Evaluation of Password Recovery in Encrypted Documents. In: Proceedings of ICISSP 2016. Roma: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, s. 299-306. ISBN 978-989-758-167-0.
 POLČÁK Libor, CALDAROLA Leo, CUDA Davide, DONDERO Marco, FICARA Domenico, FRANKOVÁ Barbora, HOLKOVIČ Martin, CHOUKIR Amine, MUCCIFORA Roberto a TRIFILO Antonio. High Level Policies in SDN. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 39-57. ISBN 978-3-642-35754-1. ISSN 1865-0929.
 VESELÝ Vladimír, REK Vít a RYŠAVÝ Ondřej. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv4 and IPv6 Support for OMNeT++. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2016, roč. 2015, č. 1, s. 65-85. ISSN 2194-5357.
2015FRANKOVÁ Barbora, HOLKOVIČ Martin a POLČÁK Libor. Optimalizace řízení a bezpečnosti síťových toků pomocí softwarově definovaných sítí. FIT-TR-2015-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6: Doporučení pro konfiguraci aktivních prvků. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Metodika testování bezpečnostních vlastností IPv6 u aktivních prvků. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Bezpečné IPv6: příliš mnoho sousedů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Bezpečné IPv6: trable s multicastem. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Bezpečné IPv6: vícehlavý útočník. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Bezpečné IPv6: zkrocení zlých směrovačů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav a ŽÁDNÍK Martin. IPv6: Bezpečná správa adresového prostoru. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015.
 KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman a ŽÁDNÍK Martin. Report z testování prototypu 100Gb/s sondy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2015-001, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
 MATOUŠEK Petr, PLUSKAL Jan, RYŠAVÝ Ondřej, VESELÝ Vladimír, KMEŤ Martin, KARPÍŠEK Filip a VYMLÁTIL Martin. Advanced Techniques for Reconstruction of Incomplete Network Data. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. 2015, roč. 2015, č. 157, s. 69-84. ISSN 1867-8211.
 PLUSKAL Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Concepts of Intercepted Communication Processing with Netfox Detective. Praha, 2015.
 PLUSKAL Jan, MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej, KMEŤ Martin, VESELÝ Vladimír, KARPÍŠEK Filip a VYMLÁTIL Martin. Netfox Detective: A tool for advanced network forensics analysis. In: Proceedings of Security and Protection of Information (SPI) 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 147-163. ISBN 978-80-7231-997-8.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6 : směrovač se hlásí. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6: když dojde keš - obrana. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6: když dojde keš. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6: trable s hlavičkami. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309.
 POLČÁK Libor a FRANKOVÁ Barbora. Clock-Skew-Based Computer Identification: Traps and Pitfalls. Journal of Universal Computer Science. 2015, roč. 21, č. 9, s. 1210-1233. ISSN 0948-6968.
 ŽÁDNÍK Martin, KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman, HOLKOVIČ Martin a FRANKOVÁ Barbora. Dokumentace pro sestavení a zprovoznění prototypu hardwarově akcelerované sondy pro legální odposlechy. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
2014COUFAL Zdeněk a POLČÁK Libor. Anonymizační síť Tor. FIT-TR-2014-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 GRÉGR Matěj a ŠVÉDA Miroslav. Challenges with Transition and User Accounting in Next Generation Networks. In: Proceedings 2014 IEEE 22nd International Conference on Network Protocols. Raleigh, NC, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 501-503. ISBN 978-1-4799-6203-7.
 GRÉGR Matěj, MATOUŠEK Petr, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Practical IPv6 Monitoring on Campus - Best Practice Document. Vědecký sborník. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-20. ISSN 0572-3043.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Measuring Quality and Penetration of IPv6 Services. In: The Tenth International Conference on Networking and Services. 74400 CHAMONIX MONT-BLANC: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014, s. 96-101. ISBN 978-1-61208-330-8.
 HRANICKÝ Radek. Rozšíření systému pro zákonné odposlechy. In: Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 271-273. ISBN 978-80-214-4923-7.
 KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, s. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KMEŤ Martin. Analýza a detekce typu multimediálních dat v provozu RTP. In: Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 274-276. ISBN 978-80-214-4923-7.
 MATOUŠEK Petr, KMEŤ Martin a BASEL Martin. On-line Monitoring of VoIP Quality Using IPFIX. Advances in Electrical and Electronic Engineering. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 325-333. ISSN 1804-3119.
 MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej a KMEŤ Martin. Fast RTP Detection and Codecs Classification in Internet Traffic. The Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 99-110. ISSN 1558-7215.
 MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej, GRÉGR Matěj a VYMLÁTIL Martin. Towards Identification of Operating Systems from the Internet Traffic. IPFIX Monitoring with Fingerprinting and Clustering. In: DCNET2014. Proceedings of the 5th International Conference on Data Communication Networking. Wien: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 21-27. ISBN 978-989-758-042-0.
 PLUSKAL Jan, RYŠAVÝ Ondřej a VESELÝ Vladimír. NetFox - The network forensic extandable analysis tool. In: 6th AFCEA Student Conference Future of Information and Communication Technology. Bucharest: University Politehnica of Bucharest, 2014, s. 68-71. ISBN 978-606-551-047-0.
 PLUSKAL Jan. NetFox.Framework - The network forensic extandable analysis tool. In: Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 280-282. ISBN 978-80-214-4923-7.
 POLČÁK Libor a FRANKOVÁ Barbora. On Reliability of Clock-Skew-Based Remote Computer Identification. In: Proceedings of the 11th International Conference on Security and Cryptography. Wien: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 291-298. ISBN 978-989-758-045-1.
 POLČÁK Libor, HOLKOVIČ Martin a MATOUŠEK Petr. Host Identity Detection in IPv6 Networks. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 74-89. ISBN 978-3-662-44787-1. ISSN 1865-0929.
 POLČÁK Libor, HRANICKÝ Radek a MARTÍNEK Tomáš. On Identities in Modern Networks. The Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 9-22. ISSN 1558-7215.
 POLČÁK Libor, JIRÁSEK Jakub a MATOUŠEK Petr. Comment on "Remote Physical Device Fingerprinting". IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, roč. 11, č. 5, s. 494-496. ISSN 1545-5971.
 POLČÁK Libor, MARTÍNEK Tomáš, HRANICKÝ Radek, BÁRTA Stanislav, HOLKOVIČ Martin, FRANKOVÁ Barbora a KRAMOLIŠ Petr. Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. FIT-TR-2014-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 POLČÁK Libor. Challenges in Identification in Future Computer Networks. In: ICETE 2014 Doctoral Consortium. Wien: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 15-24.
 VESELÝ Vladimír, MAREK Marcel, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. Multicast, TRILL and LISP Extensions for INET. International Journal on Advances in Networks and Services. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 240-251. ISSN 1942-2644.
 VIKTORIN Jan, KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan a FUKAČ Tomáš. Network monitoring probe based on Xilinx Zynq. In: Proceedings of the 2012 Tenth ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2014). Marina del Rey, CA, USA: Association for Computing Machinery, 2014, s. 237-238. ISBN 978-1-4503-2839-5.
 VIKTORIN Jan. Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 50-55. ISBN 978-80-7494-027-9.
2013DRAŽIL Jan, KORČEK Pavol, VIKTORIN Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Testování skriptovacích jazyků a webových serverů na procesoru Xilinx MicroBlaze a ARM Cortex-A9. FIT-TR-2013-04, Brno, 2013.
 KORČEK Pavol. uG4-150 embedded platform for wire-speed network packet processing. FIT-TR-2013-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 KOVÁČIK Michal, KAJAN Michal a ŽÁDNÍK Martin. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. In: Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Barcelona: Springer Verlag, 2013, s. 73-83. ISBN 978-3-642-38997-9. ISSN 0302-9743.
 PODERMAŃSKI Tomáš. S IPv6 na věčné časy a nikdy jinak. Praha, 2013.
 POLČÁK Libor, HOLKOVIČ Martin a MATOUŠEK Petr. A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks. In: Proceedings of the 4th International Conference on Data Communication Networking, 10th International Conference on e-Business and 4th International Conference on Optical Communication Systems. Reykjavík: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013, s. 57-63. ISBN 978-989-8565-72-3.
 POLČÁK Libor, HRANICKÝ Radek a MATOUŠEK Petr. Hiding TCP Traffic: Threats and Counter-measures. In: Security and Protection of Information 2013, Proceedings of the Conference. Brno: Univerzita Obrany, 2013, s. 83-96. ISBN 978-80-7231-922-0.
 VESELÝ Vladimír, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. IPv6 Unicast and IPv4 Multicast Routing in OMNeT++. In: Proceedings of the IEEE 6th International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques. Cannes: International Communication Sciences and Technology Association, 2013, s. 1-4. ISBN 978-1-936968-47-3.
 VIKTORIN Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Framework for Fast Prototyping of Applications running on Reconfigurable Systems on Chip. In: Proceedings of the 2013 Conference on Design & Architectures for Signal & Image Processing. Cagliari: European Electronic Chips & Systems design Initiative, 2013, s. 355-356. ISBN 979-10-92279-01-6.
2012GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠOLTÉS Miroslav. Flow Based Monitoring of IPv6. Brno, 2012.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Deploying IPv6 - practical problems from the campus perspective. Reykjavik, 2012.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. User identification in IPV6 network. IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2012, s. 5-8. ISBN 978-80-554-0494-3.
 GRÉGR Matěj. Analysis of tunneled traffic. Brno, 2012.
 GRÉGR Matěj. Testing implementations of NAT66. Helsinki, 2012.
 HRANICKÝ Radek. Podvržená data v počítačových sítích. In: Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 164-166. ISBN 978-80-214-4460-7.
 KAJAN Michal, KORANDA Karel a POLČÁK Libor. Spolehlivá a zabezpečená komunikace v rámci systému pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2012-007, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 KEKELY Lukáš a ŽÁDNÍK Martin. Hardwarově akcelerovaná sonda pro legální odposlechy. FIT-TR-2012-005, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 KORČEK Pavol a ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, s. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
 MARTÍNEK Tomáš, KRAMOLIŠ Petr, HOLKOVIČ Martin a POLČÁK Libor. Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6. FIT-TR-2012-006, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 PLUSKAL Jan. Analýza a rekonstrukce komunikace typu instant messaging (YMSG a ICQ). In: Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012 Volume 1. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 176-178. ISBN 978-80-214-4460-7.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 v praxi. Brno, 2012.
 PODERMAŃSKI Tomáš. Security challenges in IPv6 from the campus perspective. Oslo, 2012.
 POLČÁK Libor a HRANICKÝ Radek. Útoky na systémy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2012-008, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 VESELÝ Vladimír. Rozšíření porovnávací studie o spojování PCAP souborů. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
 VESELÝ Vladimír. Srovnávací studie spojování PCAP souborů. In: Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 457-461. ISBN 978-80-214-4462-1.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929.
2011ELICH Martin, GRÉGR Matěj a ČELEDA Pavel. Monitoring of Tunneled IPv6 Traffic Using Packet Decapsulation and IPFIX. In: Traffic Monitoring and Analysis. Vienna: Springer Verlag, 2011, s. 64-71. ISBN 978-3-642-20304-6.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Deploying IPv6 in University Campus Network - Practical Problems. Toulouse, 2011.
 GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Monitoring datových toků IPv6. Praha, 2011.
 GRÉGR Matěj, MATOUŠEK Petr, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Practical IPv6 Monitoring - Challenges and Techniques. In: Proceedings of the 12th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2011). Dublin: IEEE Computer Society, 2011, s. 660-663. ISBN 978-1-4244-9220-6.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav a ŽÁDNÍK Martin. Design of Data Retention System in IPv6 network. FIT-TR-2011-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel a KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol a KAŠTIL Jan. Sondy pro monitorování provozu. FIT-TR-2011-09, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl IV. - Podpora autokonfigurace. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 9. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl V. - Zjednodušené hlavičky. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl VI. - Bezpečnostní mechanizmy. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl VIII. - Přechodové mechanizmy. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 7. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš a VESELÝ Vladimír. IPv6 Mýty a skutečnost, díl VII. - Podpora Multicast a anycast provozu. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 10. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 - bezpečnostní hrozby. Brno, 2011.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 - mýty a skutečnost. Brno, 2011.
 PODERMAŃSKI Tomáš. Security concerns and solutions with IPv6. Helsinki, 2011.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná). In: Sborník příspěvků z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. května 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-21-1.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 Mýty a skutečnost, díl I. - Jak jsme na tom. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 9. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 Mýty a skutečnost, díl II. - Adresový prostor. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 9. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 Mýty a skutečnost, díl IX. - Quo Vadis, IPv6?. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 9. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 Mýty a skutečnost: díl III. - podpora end-to-end služeb. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 9. ISSN 1213-0702.
 POLČÁK Libor, GRÉGR Matěj, KAJAN Michal, MATOUŠEK Petr a VESELÝ Vladimír. Designing Lawful Interception in IPv6 Networks. In: Security and Protection of Information. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 114-126. ISBN 978-80-7231-777-6.
 POLČÁK Libor, KRAMOLIŠ Petr, KAJAN Michal a MARTÍNEK Tomáš. Architektura systému pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2011-008, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 POLČÁK Libor. Designing Lawful Interception System. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 569-573. ISBN 978-80-214-4273-3.
2010PODERMAŃSKI Tomáš. Je libo IPv6 na přepínačích HP ProCurve ?. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 5. ISSN 1213-0702.
 PODERMAŃSKI Tomáš. Redundance od síťové vrstvy až po zařízení (Maximum pro síťovou jistotu). CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2010, roč. 10, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-3085.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0