Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Implementační a ladící práce pro systém NEMEA

Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Kód:20062013-01
Zahájení:2013-06-20
Ukončení:2013-12-01
Klíčová slova:Implementační práce, ladící práce, systém NEMEA, profilace.
Anotace:
Cílem projektu je implementovat a vyladit modul do systému NEMEA k zajištění profilace hostitelských počítačů.

Publikace

2013KOŘENEK Jan a ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2013. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2013.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0