Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Implementační, ladící a testovací práce

Název v angličtině:Implementation, debugging and verification
Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2014-06-16
Ukončení:2014-12-01
Klíčová slova:firmware, software, měření, detekce, incident
Anotace:
Projekt smluvního výzkumu realizuje:
  • Rozšíření firmware pro karty COMBO-CG o modul pro GTZ transceivery, modul pro bootování FPGA včetně SW nástrojů pro řízení, generování paketů v FPGA.
  • Rozšíření systému Nemea o předávání incidentů do systému Warden, detekci SSH útoků, detekci zranitelnosti HeartBleed, detekci podezřelých IP adres v síti.
  • Funkční a výkonové testy firmware HANIC a firmware SDM.
  • Rozšíření firmware SDM o možnost detekce aplikačních protokolů.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47