Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Publications

2017ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementačním a ladícím pracem pro Flowmon Networks a.s. v roce 2017. Brno: Flowmon Networks, a.s., 2017.
 ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.
2016GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, KOŘENEK Jan, ŽÁDNÍK Martin and KOŠAŘ Vlastimil. Evolutionary Circuit Design for Fast FPGA-Based Classification of Network Application Protocols. Applied Soft Computing. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, vol. 38, no. 1, pp. 933-941. ISSN 1568-4946.
 ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2016. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2016.
2015GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. A Fast FPGA-Based Classification of Application Protocols Optimized Using Cartesian GP. In: Applications of Evolutionary Computation, 18th European Conference. Berlin: Springer International Publishing, 2015, pp. 67-78. ISBN 978-3-319-16548-6.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav and ŽÁDNÍK Martin. IPv6: Bezpečná správa adresového prostoru. Brno: Ministry of Interior of the Czech Republic, 2015.
 KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman and ŽÁDNÍK Martin. Report z testování prototypu 100Gb/s sondy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2015-001, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2015.
 ŽÁDNÍK Martin, KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman, HOLKOVIČ Martin and FRANKOVÁ Barbora. Dokumentace pro sestavení a zprovoznění prototypu hardwarově akcelerované sondy pro legální odposlechy. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2015.
 ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2015. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2015.
2014BARTOŠ Václav and ŽÁDNÍK Martin. An Analysis of Correlations of Intrusion Alerts in an NREN. In: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). Athény: IEEE Communications Society, 2014, pp. 305-309. ISBN 978-1-4799-5725-5.
 KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří and KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
2013KOVÁČIK Michal, KAJAN Michal and ŽÁDNÍK Martin. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. In: Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Barcelona: Springer Verlag, 2013, pp. 73-83. ISBN 978-3-642-38997-9. ISSN 0302-9743.
 KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. NFA Reduction for Regular Expressions Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Field Programmable Technology. Kyoto: IEEE Computer Society, 2013, pp. 338-341. ISBN 978-1-4799-2199-7.
 KOŘENEK Jan and ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2013. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2013.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimization of network flow monitoring. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, vol. 5, no. 1, p. 6. ISSN 1338-1237.
2012BARTOŠ Václav and ŽÁDNÍK Martin. Framework for comparison of network anomaly detection algorithms. FIT-TR-2012-02, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
 KEKELY Lukáš and ŽÁDNÍK Martin. Hardwarově akcelerovaná sonda pro legální odposlechy. FIT-TR-2012-005, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
 KORČEK Pavol and ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, pp. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin and VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, pp. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
 ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2012.
2011BARTOŠ Václav and ŽÁDNÍK Martin. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, pp. 219-220. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav and ŽÁDNÍK Martin. Design of Data Retention System in IPv6 network. FIT-TR-2011-07, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011.
 KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel and KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, pp. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 ZEMČÍK Pavel, PŘIBYL Bronislav, ŽÁDNÍK Martin and KORČEK Pavol. Fast and Energy Efficient Image Processing Algorithms using FPGA. In: Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, p. 2. ISBN 978-0-7695-4529-5.
 ŽÁDNÍK Martin and CANINI Marco. Evaluation and Design of Cache Replacement Policies under Flooding Attacks. In: Proceedings of the 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Istanbul: IEEE Computer Society, 2011, pp. 1292-1297. ISBN 978-1-4244-9539-9.
 ŽÁDNÍK Martin and CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Passive and Active Measurement. Atlanta: Springer Verlag, 2011, pp. 21-31. ISBN 978-3-642-19259-3. ISSN 0302-9743.
2010HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan and ŽÁDNÍK Martin. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, pp. 111-136. ISBN 978-953-7619-90-9.
 MARTÍNEK Tomáš and ŽÁDNÍK Martin. Precise Timestamp Generation Module and its Applications in Flow Monitoring. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET National Research and Education Network, 2010, pp. 45-56. ISBN 978-80-904173-8-0.
 ŽÁDNÍK Martin and CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, pp. 1-2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 ŽÁDNÍK Martin. Flow Measurement Extension for Application Identification. Networking Studies IV, Selected Technical Reports. Praha: CESNET National Research and Education Network, 2010, pp. 57-70. ISBN 978-80-904173-8-0.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.
2009CANINI Marco, LI Wei, ŽÁDNÍK Martin and MOORE Andrew W. Experience with High-Speed Automated Application-Identification for Network-Management. In: Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Princeton: Association for Computing Machinery, 2009, pp. 209-218. ISBN 978-1-60558-630-4.
 HANÁK Ivo, ZEMČÍK Pavel, ŽÁDNÍK Martin and HEROUT Adam. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering. 2009, vol. 8, no. 48, pp. 1-7. ISSN 0091-3286.
 ŽÁDNÍK Martin and MICHLOVSKÝ Zbyněk. Is Spam Visible in Flow-Level Statistics?. Prague: CESNET National Research and Education Network, 2009. ISBN 978-80-904173-4-2.
 ŽÁDNÍK Martin et al. Tracking Elephant Flows in Internet Backbone Traffic with an FPGA-based Cache. In: 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, pp. 640-644. ISBN 978-1-4244-3892-1.
2008VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš and TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, pp. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
 ŽÁDNÍK Martin, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej and KOBIERSKÝ Petr. Network Probe for Flexible Flow Monitoring. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, pp. 213-218. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 ŽÁDNÍK Martin. Monitorování sítí na základě IP toků. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, vol. 2008, no. 2, pp. 14-15. ISSN 1211-3085.
 ŽÁDNÍK Martin. Využití NetFlow pro bezpečnost sítě. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, vol. 2008, no. 3, pp. 62-63. ISSN 1211-3085.
2007ZEMČÍK Pavel and ŽÁDNÍK Martin. AdaBoost Engine. In: Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, p. 5. ISBN 1-4244-1060-6.
2005ŽÁDNÍK Martin, PEČENKA Tomáš and KOŘENEK Jan. NetFlow Probe for High-Speed Networks. In: Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005, pp. 695-698. ISBN 0-7803-9362-7.

Show all publications

Your IPv4 address: 18.232.53.231