Ing. Luděk ®aloudek

Publications

2012®ALOUDEK Luděk and SEKANINA Lukáą. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, vol. 11, no. 4, pp. 673-685. ISSN 1567-7818.
2011®ALOUDEK Luděk and SEKANINA Lukáą. Increasing Fault-Tolerance in Cellular-Based Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2011, vol. 2011, no. 6714, pp. 234-245. ISSN 0302-9743.
 ®ALOUDEK Luděk. Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata. In: Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Salamanca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, p. 6. ISBN 978-1-4577-1123-7.
 ®ALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyąování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateµstvo STU, 2011, pp. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.
2010®ALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáą and ©IMEK Václav. Accelerating Cellular Automata Evolution on Graphics Processing Units. International Journal on Advances in Software. 2010, vol. 3, no. 1, pp. 294-303. ISSN 1942-2628.
 ®ALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy zaloľené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
2009®ALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáą and ©IMEK Václav. GPU Accelerators for Evolvable Cellular Automata. In: Computation World: Future Computing, Service Computation, Adaptive, Content, Cognitive, Patterns. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, pp. 533-537. ISBN 978-0-7695-3862-4.
 ®ALOUDEK Luděk. Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 173-178. ISBN 978-80-7318-847-4.
2008®ALOUDEK Luděk and SEKANINA Lukáą. Transistor-level Evolution of Digital Circuits Using a Special Circuit Simulator. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, pp. 320-331. ISBN 978-3-540-85856-0.
 ®ALOUDEK Luděk. Sebereplikace ve výpočetních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Liberec University of Technology, 2008, pp. 131-136. ISBN 978-80-7372-378-1.

Show all publications

Your IPv4 address: 18.205.176.100