Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1176
Místnost:Kancelář L335
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
ORCID iD 0000-0002-4662-7349
Scopus Author ID 15923546100

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146