Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA. In: ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Austin: Association for Computing Machinery, 2012, s. 77-78. ISBN 978-1-4503-1685-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA
Název (cs):Nízko-latentní modulární analyzátor hlaviček paketov pro FPGA
Strany:77-78
Sborník:ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems 2012
Místo vydání:Austin, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4503-1685-9
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconkorenek_12_Q4_01.pdf442 KB2012-11-23 12:21:01
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova
Packet Parsing, Latency, FPGA
Anotace
Analýza paketů je jednou ze základních operací síťové infrastruktury. Moderní sítě mají vysoké nároky na výkonnost a možnost konfigurace analyzátorů paketů, avšak často je vysoké rychlosti dosaženo na úkor velice velké spotřeby zdrojů na čipu. Navrhujeme proto architekturu zřetězeného analyzátoru paketů, který poskytuje okrem vysoké propustnosti (více jak 100 Gb/s) i nízkou latenci. Navíc, poměr latence a propustnosti je možné ladit, aby zodpovídal konkrétní aplikaci. Analyzátor je ručně optimalizován díky přímé implementaci ve VHDL, navzdory tomu je jeho struktura velice uniformní and jednoduše rozšířitelná o nové protokoly.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and Viktor Pu{\v{s}} and
	Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA},
   pages = {77--78},
   booktitle = {ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and
	Communications Systems},
   year = 2012,
   location = {Austin, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-1685-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10197}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4