Mgr. Zdeněk Martínek

Publications

2007KVĚTOŇOVÁ ©árka and MARTÍNEK Zdeněk. Statistical Process Control in Software Engineering. In: Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007, pp. 1-4. ISBN 978-80-214-3410-3.
 KVĚTOŇOVÁ ©árka and MARTÍNEK Zdeněk. The Unified Approach to Modeling of Software Project Management Processes. In: Proceedings of 9th International Conference ISIM'07. Opava: Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian university in Opava, 2007, pp. 20-27. ISBN 978-80-7248-006-7.
 KVĚTOŇOVÁ ©árka, MARTÍNEK Zdeněk and KRESLÍKOVÁ Jitka. Modeling of Software Products Deployment by PMBOK. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Koąice: The University of Technology Koąice, 2007, pp. 20-23. ISBN 978-80-8073-805-1.
2006KRESLÍKOVÁ Jitka and MARTÍNEK Zdeněk. Vztah procesního a projektového řízení při vývoji software. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 75-77. ISBN 80-85645-56-4.
 KRESLÍKOVÁ Jitka and MARTÍNEK Zdeněk. Vztahy procesního a projektového řízení. In: PROMA 06. Plzeň: Evida, 2006, pp. 1-6. ISBN 80-86596-85-0.
 MARTÍNEK Zdeněk. Identification of Process Level in Relation to Utilization in Workflow Management. In: Student EEICT 2006, Volume 4. Brno, 2006, pp. 385-389. ISBN 80-214-3163-6.
2005MARTÍNEK Zdeněk and KRESLÍKOVÁ Jitka. How to utilise algebra of Communicating Sequential Processes in modelling of software product development. In: New Trends in System Simulation. Ostrava: V©B - Technical University of Ostrava, 2005, pp. 1-6. ISBN 80-86840-07-7.
 MARTÍNEK Zdeněk. Fewer Faults Due to Requierments Engineering. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno, 2005, pp. 35-40. ISBN 80-214-2890-2.
2004MARTÍNEK Zdeněk and KRESLÍKOVÁ Jitka. Metody pro projektové řízení v malých týmech. In: PRONT 04. Plzeň: Evida, 2004, pp. 52-58. ISBN 80-86596-54-0.
 MARTÍNEK Zdeněk and KRESLÍKOVÁ Jitka. Vyhodnocování procesů v malých organizacích. In: GEMAN. Plzeň: Evida, 2004, pp. 35-41. ISBN 80-86596-51-6.
 MARTÍNEK Zdeněk. Nástroje pro procesní řízení v malých organizacích. In: PRONT 04. Plzeň: Evida, 2004, pp. 42-48. ISBN 80-86596-54-0.

Show all publications

Your IPv4 address: 3.83.192.109