Moderní teoretická informatika

Seznam prací za rok 2004/2005

Bidlo Michal
Formální model ontogeneze

Bidlo Radek
Bezkontextové gramatiky nad volnými grupami

Blatný Petr
E0L gramatiky nad volnými grupami

Čech Vladimír
Podmínkové gramatiky

Erlebach Pavel
Vybrané třídý složitosti

Křivka Zbyněk
String-partitioning systems

Martínek Zdeněk
Sémantická interpretace

Očenášek Pavel
Využití stromových automatů při verifikaci bezpečnostních komunikačních protokolů

Pečenka Tomáš
Využití teorie jazyků pro vytváření testovacích obvodů

Smrčka Aleš
Časovanéch systémy a jejich použití při verifikaci

Moderní teoretická informatika

Seznam prací za rok 2002/2003

Bartík
Dvourozměrné jazyky a jejich formální prostředky

Cagaą
Významová sémantika

Haąa
Formální modely ve verifikaci

Heckel
Dvourozměrné jazyky: dláľdící (tiling) systémy

Kaláb
Duální gramatiky

Lorenc
Spojování výrazů a syntaxí řízená překladová schémata

Ryąavý
Cooperating Disributed Grammar systems: A Comparison of Generative Power

Škrkal
Levá derivace typu dvě v maticových gramatikách

Švec
Simple Semi-Conditional ETOL Grammars

Tomica
Výpočty na bázi DNA jako nové výpočetní schéma

Tupec
Vyuľití teorie jazyků v diagnostice obvodu

Vojta
Formální model procesu učení

Seznam prací za rok 2001/2002

Elbl
Konečné a zásobníkové převodníky

Guttner
Wittgenstein a Church-Turingova teze

Hrubý
Syntaktická analýza a CD gramatiky

Kočí
Model paralelismu: PC gramatické systémy

Kolka
L systémy s předáváním zpráv

Křena
Introduction to Theory of 2-Structures

Kubíček
Formální popis obrazů

Schwarz
Procesy paralelně komunikujících gramatických systémů

Zacios
Spolupracující a distribuované gramatické systémy

Zbořil
Syntaxe a sémantika BDI logikySeznam prací za rok 2000/2001

Růľička
The Implementation of RTL Testability Analysis Algorithms through the Discrete Mathematics Concepts

Sekanina
Evolvable Computational Machines: Formal Approach