Dr. Johan Andreas Rohdin

Sequence summarizing neural networks for speaker recognition

Název v češtině:Neuronové sítě shrnující sekvence pro rozpoznávání mluvčího
Hlavní řešitel:Rohdin Johan A.
Spoluřešitelé:Burget Lukáš
Agentura:Jihomoravský kraj - Horizon 2020
Kód:5SA15094
Zahájení:2016-07-01
Ukončení:2019-06-30
Klíčová slova:Speaker recognition, Neural networks
Anotace:
Automatické rozpoznávání mluvčího má za úkol oveřit nebo identifikovat osobu na základě nahrávky. Komerční aplikace rozpoznávání mluvčího jsou v přístupových systémech a v bankovnictví, důležité je také užití je v oblasti národní bezpečnosti. Navrhovaný projekt se týká automatického rozpoznávání mluvčího a je inspirován obrovským pokrokem, který v několika minulých letech přinesly do detekčních a rozpoznávacích úloh umělé neuronové sítě (neural networks, NN). Cílem našeho projektu je vyvinout nový typ NN, která bude vhodná pro rozpoznávání mluvčího a dosáhnout stavu, kdy bude tento přístup použitelný pro praktické aplikace. Dosavadní snahy použít NN pro rozpoznávání mluvčího se vždy zaměřovaly jen na to, že se jeden nebo několik funkčních bloků v klasických systémech nahradil za NN. Tento přístup je ale omezen (podobně jako existující systémy) tím, že je pevně předepsáno, co má neuronová síť modelovat. Náš projekt se zaměřuje na náhradu celého řetězce bloků v rozpoznávacím systému jednou neuronovou sítí, která bude celé promluvy zpracovávat v jediném kroku. To by mělo lépe využít schopností NN modelovat složité vzory v řečových signálech. Cíle projektu budou dosaženy teoretickou prací (odvození struktury NN, odvození kritérií pro trénování), implementací (paralelizace, škálování, atd.) a důkladným testováním na reálných řečových datech. Navrhovaný projekt je plně v souladu s Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje, a jeho specializační strategií "Smart Specialization strategy (S3)". S3 definuje výzkum a vývoj v oblasti počítačového hardware a software jako jednu z pěti strategických priorit, a zvlášť zmiňuje oblasti IT bezpečnosti a cognitroniky. Navrhovaný projekt zcela spadá do oblasti cognitroniky a vzhledem k hlavním aplikacím rozpoznávání mluvčího se týká i oblasti počítačové bezpečnosti.

Publikace

2019ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a GLEMBEK Ondřej. End-to-end DNN based text-independent speaker recognition for long and short utterances. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 2020, č. 59, s. 22-35. ISSN 0885-2308.
 ROHDIN Johan A., STAFYLAKIS Themos, SILNOVA Anna, ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš a PLCHOT Oldřich. Speaker Verification Using End-To-End Adversarial Language Adaptation. In: Proceedings of ICASSP 2019. Brighton: IEEE Signal Processing Society, 2019, s. 6006-6010. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., STAFYLAKIS Themos a ČERNOCKÝ Jan. How To Improve Your Speaker Embeddings Extractor in Generic Toolkits. In: Proceedings of ICASSP 2019. Brighton: IEEE Signal Processing Society, 2019, s. 6141-6145. ISBN 978-1-5386-4658-8.
2018ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia, GLEMBEK Ondřej, KENNY Patrick, KLČO Michal, LANDINI Federico Nicolás, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MONTEIRO Joao, MOŠNER Ladislav, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, PROFANT Ján, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos a ZEINALI Hossein. ABC NIST SRE 2018 SYSTEM DESCRIPTION. In: Proceedings of 2018 NIST SRE Workshop. Athens: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2018, s. 1-10.
 DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav a MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2798-2802. ISSN 1990-9772.
 PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej, CUMANI Sandro, LOZANO Díez Alicia, SLAVÍČEK Josef, DIEZ Sánchez Mireia, GRÉZL František, GLEMBEK Ondřej, KAMSALI Veera Mounika, SILNOVA Anna, BURGET Lukáš, ONDEL Lucas, KESIRAJU Santosh a ROHDIN Johan A. Analysis of BUT-PT Submission for NIST LRE 2017. In: Proceedings of Odyssey 2018 The Speaker and Language Recognition Workshop. Les Sables d'Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 47-53. ISSN 2312-2846.
 ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel a BURGET Lukáš. End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired by i-Vector and PLDA. In: Proceedings of ICASSP. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 4874-4878. ISBN 978-1-5386-4658-8.
2017MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, NOVOTNÝ Ondřej, CUMANI Sandro, LOZANO Díez Alicia, SLAVÍČEK Josef, DIEZ Sánchez Mireia, GRÉZL František, GLEMBEK Ondřej, KAMSALI Veera Mounika, SILNOVA Anna, BURGET Lukáš, ONDEL Lucas, KESIRAJU Santosh a ROHDIN Johan A. BUT- PT System Description for NIST LRE 2017. In: Proceedings of NIST Language Recognition Workshop 2017. Orlando, Florida: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2017, s. 1-6.
 PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SILNOVA Anna, NOVOTNÝ Ondřej, DIEZ Sánchez Mireia, ROHDIN Johan A., GLEMBEK Ondřej, BRÜMMER Niko, SWART Albert du Preez, PRIETO Jesús J., GARCIA Perera Leibny Paola, BUERA Luis, KENNY Patrick, ALAM Jahangir a BHATTACHARYA Gautam. Analysis and Description of ABC Submission to NIST SRE 2016. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1348-1352. ISSN 1990-9772.
2016BRUMMER Niko, SWART Albert du Preez, PRIETO Jesús J., GARCIA Perera Leibny Paola, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, DIEZ Sánchez Mireia, SILNOVA Anna, JIANG Xiaowei, NOVOTNÝ Ondřej, ROHDIN Johan A., GLEMBEK Ondřej, GRÉZL František, BURGET Lukáš, ONDEL Lucas, PEŠÁN Jan, ČERNOCKÝ Jan, KENNY Patrick, ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam a ZEINALI Hossein a kol. ABC NIST SRE 2016 SYSTEM DESCRIPTION. San Diego: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2016.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6