Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1208
Místnost:Kancelář L333
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205