Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter. Radioengineering. 2017, roč. 26, č. 3, s. 623-632. ISSN 1210-2512. Dostupné z: https://www.radioeng.cz/fulltexts/2017/17_03_0623_0632.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter
Název (cs):Aproximativní obvody v nízkopříkonovém zpracování obrazu a videa: Aproximativní mediánový filtr
Strany:623-632
Místo vydání:CZ
Rok:2017
URL:https://www.radioeng.cz/fulltexts/2017/17_03_0623_0632.pdf
Časopis:Radioengineering, roč. 26, č. 3, CZ
ISSN:1210-2512
DOI:10.13164/re.2017.0623
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon17_03_0623_0632.pdf1007 KB2017-09-12 17:12:22
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova

Approximate computing, circuit design, evolutionary computation, image filter
Anotace
Nízkopříkonové obvody zpracovávající obraz a video jsou klíčové v mnoha aplikacích počítačového vidění. Tradiční techniky používané pro snížení příkonu v těchto aplikacích byly v poslední době doplněny technikami obvodové aproximace - ty využívají faktu, že jsou tyto aplikace schopné tolerovat velké množství chyb, a proto lze redukovat příkon při rozumném snížení kvality obrazu. Na základě prozkoumání relevantní literatury jsme identifikovali obvodové komponenty, které byly nejčastěji aproximovány, a příslušné aproximační metody. Jednou z těchto komponent je mediánový obrazový filtr. V článku jsou popsány, vyhodnoceny a porovnány dvě aproximační strategie založené  na kartézském genetickém programování, které byly využity pro aproximaci různých běžných implementací  mediánového filtru. Byla zkoumána kompromisní řešení získaná těmito aproximačními strategiemi. Experimentální ověření metody odhalilo, že je výhodnější filtry evolučně navrhovat z náhodně vygenerované počáteční populace než aproximovat konvenční řešení.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Vojt{\v{e}}ch
	Mr{\'{a}}zek},
   title = {Approximate Circuits in Low-Power Image and Video
	Processing: The Approximate Median Filter},
   pages = {623--632},
   journal = {Radioengineering},
   volume = 26,
 number = 3,
   year = 2017,
   ISSN = {1210-2512},
   doi = {10.13164/re.2017.0623},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11495}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39