Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware. Sborník prací studentů a doktorandů, FEI VUT Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 1999, s. 103-104. ISBN 80-214-1155-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware
Název (en):Image Compression with Model of Evolvable Hardware
Strany:103-104
Kniha:Sborník prací studentů a doktorandů, FEI VUT Brno
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:1999
ISBN:80-214-1155-4
Vydavatel:Akademické nakladatelství CERM sro.
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Komprese obrazu s vyu{\v{z}}it{\'{i}}m modelu
	evolvable hardware},
   pages = {103--104},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k prac{\'{i}} student{\r{u}} a doktorand{\r{u}},
	FEI VUT Brno},
   year = 1999,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {80-214-1155-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6390}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215