Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Nanostructures and bio-inspired computer engineering (Abstract). In: Nano'02 (Abstracts). Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2002, s. 74-74. ISBN 80-7204-258-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Nanostructures and bio-inspired computer engineering (Abstract)
Název (cs):Nanotechnologie a biologií inspirované počítačové inženýrství
Strany:74-74
Sborník:Nano'02 (Abstracts)
Konference:Nano02 - National Conference
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2002
ISBN:80-7204-258-0
Vydavatel:Akademické nakladatelství CERM sro.
Klíčová slova
bio-inspired hardware, nanocomputers, nanoelements
Anotace
Článek shrnuje možnosti biologií inspirovaných technik v oblasti nanotechnologií.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Nanostructures and bio-inspired computer
	engineering (Abstract)},
   pages = {74--74},
   booktitle = {Nano'02 (Abstracts)},
   year = 2002,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {80-7204-258-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7039}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47