Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 3, č. 3, s. 323-355. ISSN 15677818.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolvable computing by means of evolvable components
Název (cs):Evolvující počítání s využitím vyvíjejících se komponent
Strany:323-355
Místo vydání:CZ
Rok:2004
Časopis:Natural Computing, roč. 3, č. 3, Dordrecht, NL
ISSN:15677818
URL:http://www.kluweronline.com/issn/1567-7818 [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/naco04/naco04.pdf [PDF]
Klíčová slova
evolvable component, evolvable hardware, genetic programme, reconfigurable device
Anotace
Článek se zabývá novým způsobem provádění výpočtu - evolvujícím počítáním. Při evolvujícím výpočtu jsou řešení problému dynamicky navrhována pomocí evolučního algoritmu jako programy pro univerzální počítače nebo konfigurace pro rekonfigurovatelné obvody. V článku jsou indikovány kořeny evolvujícího počítání, je ukázána metoda pro rutinní návrh evolvujících systémů, která je založena na vyvíjejících se komponentách, a jsou shrnuty některé zajímavé výsledky z pohledu teoretické informatiky.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolvable computing by means of evolvable
	components},
   pages = {323--355},
   journal = {Natural Computing},
   volume = 3,
 number = 3,
   year = 2004,
   ISSN = {15677818},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7534}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47