Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš, STRNADEL Josef, MIKA Daniel a SEKANINA Lukáš. An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking. In: Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, s. 229-234. ISBN 80-8073-150-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking
Název (cs):Přehled výzkumných aktivit v oblasti diagnostiky číslicových obvodů a testovacích obvodů
Strany:229-234
Sborník:Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004
Konference:6TH International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2004
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2004
ISBN:80-8073-150-0
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/pubs/2004_eci.pdf [PDF]
Klíčová slova
I cesta, částečný scan, analýza I cest, testovací obvody
Anotace
V příspěvku jsou krátce prezentovány výsledky našich dosavadních výzkumných aktivit. Nejprve jsou představeny dvě metody výběru registrů do řetězce částečný scan a principy jejich implementace. Jedna z těchto metodik je založena na využití genetických algoritmů, druhá na identifikaci zpětnovazebních smyček. V práci je dále prezentován grafický nástroj pro paralelní analýzu i-cest. Grafická reprezentace popsaná v příspěvku umožňuje vytvořit novou metodiku návrhu řadiče testu. Závěrečná část příspěvku je věnována testovacím obvodům. Je v ní prezentována metodika vytváření testovacích obvodů založená na využití evolučních technik.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Pe{\v{c}}enka and Josef Strnadel and Daniel Mika
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {An Overview of Research Activities in Digital
	Circuit Diagnosis and Benchmarking},
   pages = {229--234},
   booktitle = {Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference
	Electronic Computers nad Informatics 2004},
   year = 2004,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {80-8073-150-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7600}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171