Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, STAREČEK Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Novel Logic Circuits Controlled by Vdd. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 85-86. ISBN 1424401844.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Novel Logic Circuits Controlled by Vdd
Název (cs):Nové logické obvody řizené napájecím napětím
Strany:85-86
Sborník:Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2006
ISBN:1424401844
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
polymorphic gate, logic circuit, evolutionary design
Anotace
Polymorfní hradla jsou schopna vykonávat jednu nebo více přidružených logických funkcí k hlavní funkci obvodu. Tyto přidružené funkce mohou být aktivovány za jistých okolností změnou řídicích parametrů obvodu (jako jsou např. teplota, Vdd, světlo apod.). Článek představuje netriviální polymorfní obvod, který byl navržen na úrovni hradel a potom simulován na úrovni tranzitorů s využitím polymorfního hradla NAND/NOR řízeného Vdd a běžných hradel. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Stare{\v{c}}ek and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Novel Logic Circuits Controlled by Vdd},
   pages = {85--86},
   booktitle = {Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
   year = 2006,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {1424401844},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8033}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94