Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

FIŠER Petr, SCHMIDT Jan, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 346-351. ISBN 978-1-4244-6610-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming
Název (cs):O logické syntéze konvenčně obtížně syntetizovatelných obvodů pomocí genetického programování
Strany:346-351
Sborník:Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-6610-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon082.pdf586 KB2011-02-18 16:41:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
digital circuit, logic synthesis, cartesian genetic programming 
Anotace
Článek ukazuje, že kartézské genetické programování je použitelné jako univerzální nástroj pro syntézu logických obvodů. Výsledky konvenční syntézy byly významně vylepšeny zejména pro obtížně syntetizovatelné obvody. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Fi{\v{s}}er and Jan Schmidt and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {On Logic Synthesis of Conventionally Hard to
	Synthesize Circuits Using Genetic Programming},
   pages = {346--351},
   booktitle = {Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and
	Diagnostics of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2010,
   location = {Vienna, AT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-6610-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9199}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6