Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware. In: Konference Tvůrčí činnost studentů oboru VTI - TCS'99. Brno: Department of Computer Science and Engineering, 1999, p. 12.
Publication language:czech
Original title:Komprese obrazu s využitím modelu evolvable hardware
Title (en):Image compression with model of evolvable hardware
Pages:12
Proceedings:Konference Tvůrčí činnost studentů oboru VTI - TCS'99
Place:Brno, CZ
Year:1999
Publisher:Department of Computer Science and Engineering
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Komprese obrazu s vyu{\v{z}}it{\'{i}}m modelu
	evolvable hardware},
   pages = {12},
   booktitle = {Konference Tv{\r{u}}r{\v{c}}{\'{i}} {\v{c}}innost
	student{\r{u}} oboru VTI - TCS'99},
   year = {1999},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Science and Engineering},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=6391}
}

Your IPv4 address: 54.161.118.57