Ing. Michaela Studená

Pracoviště:Děkanát
Zařazení:Referentka pro vnější vztahy
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1265
Místnost:Zahraniční oddělení
Adresa:Děkanát FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205