PRJ - informace ke cvičením

Aktuálně:
Lambda kalkul - úvod 1
Lambda kalkul - úvod 2, definice boolovy algebry
Lambda kalkul - n-tice a definice číslic
Lambda kalkul - iszero, substituce
Všechny informace jsou ASIS, nemusí být správné, mohou být špatně zpracované. Originály jsou vždy na cvičení. Data jsou ve vícestránkových TIFFech.