Zpracování řečových signálů - ZRE 2018/19

Program předmětu

viz informační systém FITu: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE

Superlectures.cz, videa, studijní potvora


Texty k přednáškám 2017/18

 1. Program kursu, úvod. pdf, zre_intro_2018-19.ppt
 2. Zpracování signálu -- shrnutí. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 3. Předzpracování řeči, tvorba řeči, cepstrum. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 4. Lineární predikce. pdf,
 5. Základní tón. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 6. Kódování I. pdf,
 7. Kódování II. - Vladimír Malenovský pdf,
 8. Rozpoznávání DTW. pdf,
 9. Rozpoznávání HMM. statistical_models_for_automatic_speech_recognitio-4.pptx
 10. Karel Beneš: LM, WFST a rozpoznávání s velkým slovníkem: pdf
 11. Oldřich Plchot: Rozpoznávání řečníka: 2017_zre_spkid_v3.ppt,
 12. Karel Veselý: KALDI a neuronové sítě pdf
 13. Jindřich Matoušek: Syntéza řeči: tts.pdf ... z loňska pro zájemce, v ak. roce 2018 nebyl kvůli 1. Máji čas, nebude zkoušeno.

Archiv přednášek z let minulých

zde

English slides for lectures

are available from Franta Grezl's pages http://www.fit.vutbr.cz/~grezl/ZRE/

Numerická cvičení


Návody do počítačových cvičení

k laboratořím jsou přiloženy i zdrojové texty v LaTeXu, protože se z nich lépe copy-pastuje.

Aktuální laboratoře

 1. Úvod 01_zaklad
 2. LPC a VQ 02_lpc_vq
 3. Pitch a kódování 03_pitch_codec
 4. Klasifikace 04_classif ... už i česká verze (thanks Karel Veselý).
 5. DTW a HMM 05_dtw_hmm
 6. HMM s HTK 06_htk ... update textu a archivu Mon May 11 13:13:34 CEST 2009

Hřbitov starých labin ...

 1. Zpracování řeči v Matlabu -- úvod pdf, ps.gz tex
  Zpracování signálu v Matlabu pdf, ps.gz tex WAV-ka pokud nemáte jak si ji nahrát: fondy.wav, pomocný soubor do Matlabu na konec cvičení: wahwah.m, funkce pro dělení na rámce: frame.m
 2. Základní zpracování řeči v C pdf, ps.gz tex. Archiv, který budete potřebovat: wire.tgz
 3. Lineární predikce - LPC pdf, ps.gz tex.
 4. Základní tón pdf, ps.gz tex. Další soubory: RESENI.m, pitchcor.m, nccf.m.
 5. DTW-rozpoznávač pdf, ps.gz tex. Další soubory: Demo v Matlabu, Rozpoznávač v C.
 6. HMM-HTK pdf, ps.gz tex Archiv ke cvičení. Linuxáci: smažte podadresář NT. Windousáci: smažte vše kromě podadresáře NT :-)
  HMM-Viterbi v C pdf, ps.gz tex Archiv viterbi.tgz ke cvičení.

Laboratoře, které nerozchodily omezení z 12 na 6 v roce 2005/06 :-(

Úplně staré laboratoře 2003/04


Půlsemestrální zkouška

TIMING Co se bude zkoušet Instrukce a pomůcky Zadání a výsledky ze 27.3.2019

Zkouška

TIMING

Co se bude zkoušet

instrukce a pomůcky Příprava Zadání, řešení a výsledky

Projekt 2018/19: Rozpoznávač sekvencí číslovek

Hodnocení projektu

Zajímavosti


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.
Domuuuuuuuuuu/Home