Zpracování řečových signálů - ZRE 2021/22

Program předmětu


Studijní opora, videa, superlectures.cz


Texty k přednáškám

 1. Program kursu, úvod. pdf, zre_intro_2021-22.ppt
 2. Zpracování signálu -- shrnutí. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 3. Předzpracování řeči, tvorba řeči, cepstrum. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 4. Lineární predikce. pdf,
 5. Základní tón. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 6. Kódování I. pdf,
 7. Kódování II. - Vladimír Malenovský pdf,
 8. Rozpoznávání DTW. pdf,
 9. Rozpoznávání HMM. statistical_models_for_automatic_speech_recognitio-4.pptx
 10. Karel Beneš: LM, WFST a rozpoznávání s velkým slovníkem: pdf
 11. PetrSchwarz: Neurální ASR Schwarz_ASR_lecture_v4.pptx
 12. Pavel Matějka: Rozpoznávání řečníka: 2017_zre_spkid_v3.ppt,
 13. Jindřich Matoušek: Syntéza řeči: ZRE_TTS_2021.pdf video je mimo fakultní video server zde

Archiv přednášek z let minulých

zde

English slides for lectures

are available from Franta Grezl's pages http://www.fit.vutbr.cz/~grezl/ZRE/

Numerická cvičení


Návody do počítačových cvičení

 1. nové v Pythonu - by Honza Brukner
 2. staré v Matlabu a HTK - pozor, některé jsou opravdu hodně historické...

Půlsemestrální zkouška 2021-22

TIMING Co se bude zkoušet Instrukce a pomůcky Zadání a výsledky

Zkouška 2021/22

TIMING

Co se bude zkoušet

instrukce a pomůcky Příprava Zadání a výsledky bude

Projekt 2021/22: Spektra a RELP

Hodnocení projektu
bude

Zajímavosti


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.
Domuuuuuuuuuu/Home