Zpracování řečových signálů - ZRE 2019/20

Program předmětu

viz informační systém FITu: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE

Studijní opora, videa, superlectures.cz


Texty k přednáškám 2019/20

 1. Program kursu, úvod. pdf, zre_intro_2019-20.ppt
 2. Zpracování signálu -- shrnutí. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 3. Předzpracování řeči, tvorba řeči, cepstrum. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 4. Lineární predikce. pdf,
 5. Základní tón. pdf, pomocný soubor v Matlabu.
 6. Kódování I. pdf,
 7. Kódování II. - Vladimír Malenovský pdf,
 8. Rozpoznávání DTW. pdf,
 9. Rozpoznávání HMM. statistical_models_for_automatic_speech_recognitio-4.pptx
 10. Karel Beneš: LM, WFST a rozpoznávání s velkým slovníkem: pdf
 11. Oldřich Plchot: Rozpoznávání řečníka: 2017_zre_spkid_v3.ppt,
 12. Karel Veselý: KALDI a neuronové sítě pdf
 13. Jindřich Matoušek: Syntéza řeči: tts.pdf

Archiv přednášek z let minulých

zde

English slides for lectures

are available from Franta Grezl's pages http://www.fit.vutbr.cz/~grezl/ZRE/

Numerická cvičení


Návody do počítačových cvičení

k laboratořím jsou přiloženy i zdrojové texty v LaTeXu, protože se z nich lépe copy-pastuje.

Aktuální laboratoře

 1. Úvod 01_zaklad
 2. LPC a VQ 02_lpc_vq
 3. Pitch a kódování 03_pitch_codec
 4. Klasifikace 04_classif ... už i česká verze (thanks Karel Veselý).
 5. DTW a HMM 05_dtw_hmm
 6. HMM s HTK 06_htk ... update textu a archivu Mon May 11 13:13:34 CEST 2009

Archiv všech labin (některé jsou hodně letité...)

Archiv,

Půlsemestrální zkouška - je v akademickém roce 2019/20 zrušena


Zkouška

TIMING

Co se bude zkoušet

instrukce a pomůcky Příprava Zadání, řešení a výsledky

Projekt 2019/20: Rozpoznávač sekvencí číslovek

Hodnocení projektu
bude

Zajímavosti


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.
Domuuuuuuuuuu/Home