Dodatečné údaje k předmětu PDB


Důležitá data ještě jednou:
  • Půlsemestrální zkouška: typicky 7. týden výuky, v přednáškové místnosti, v čase přednášky, přednášková skupina rozdělena na poloviny, každá polovina cca 40 minut
  • Odevzdání projektů: (viz WIS)
  • Závěrečná zkouška (termín bude dodán centrálně):
  • Projekty - v systému WIS a na privátních stránkáchDušan Kolář, E-mail: kolar@fit.vutbr.cz
Stránky předmětu PDB