next up previous contents
Next: Způsob generování L-systémů Up: Typy fraktálů Previous: Typy fraktálů

L-systémy

L-systémy (Lindenmayerovy systémy) jsou skupinou fraktálů definovaných pomocí přepisovacích gramatik. Název pochází z anglického sousloví LOGO-like turtle. LOGO byl programovací jazyk, ve kterém se pomocí jednoduchých příkazů daly pomocí želvy kreslit různé obrazce. Podstatou tvorby L-systémů je přepisování řetězců podle určitých pravidel. Každý symbol v řetězci má přiřazen jistý geometrický význam, například transformaci či generování objektu. Zajímavé obrazce se začnou tvořit, jestliže v LOGu použijeme iteraci, což odpovídá iteraci v gramatice (na pravé straně pravidla je nonterminální symbol shodný se symbolem na levé straně pravidla). S pomocí L-systémů lze generovat fraktály, které se podobají rostlinám, stromům a dalším přírodním útvarům. Poslední aplikace také směřují k využití těchto fraktálů při generování textur. Z toho, jak se fraktál generuje, je zřejmé, že jde o deterministický postup a výsledný fraktál je tedy též deterministický. Těmto fraktálům se také někdy říká graftály.
 
Figure: Ukázka L-systému - první iterace Hilbertovy křivky
\begin{figure}
\hspace{4cm} \special{em:graph hilbert1.pcx}
\vspace{6cm}
\end{figure}


 
Figure: Ukázka L-systému - druhá iterace Hilbertovy křivky
\begin{figure}\hspace{4cm} \special{em:graph hilbert2.pcx}
\vspace{6cm}
\end{figure}


 
Figure: Ukázka L-systému - třetí iterace Hilbertovy křivky


 
Figure: Ukázka L-systému - čtvrtá iterace Hilbertovy křivky


 
Figure: Ukázka L-systému - pátá iterace Hilbertovy křivky 
next up previous contents
Next: Způsob generování L-systémů Up: Typy fraktálů Previous: Typy fraktálů
Tisnovsky Pavel
1999-05-30