Kandidátní listina pro volby do AS FIT 2016

Komora a volební obvod akademických pracovníků

Maximální počet volených kandidátů je 8.
1.doc. Dr. Ing. Jan Černocký, UPGM
2.doc. Dr. Ing. Otto Fučík, UPSY
3.prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., UPGM
4.Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., UPSY
5.Ing. Radek Kočí, Ph.D., UITS
6.doc. Dr. Ing. Dušan Kolář, UIFS
7.Ing. Petr Lampa, UIFS
8.prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc., UIFS
9.prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., UPSY
10.prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., UITS

Studentská komora - volební obvod bakalářských a magisterských studijních programů

Maximální počet volených kandidátů je 4.
1.Zuzana Císařová, xcisar07, 2.r. BIT
2.Kristýna Jandová, xjando04, 2.r. BIT
3.Bc. Vítězslav Kříž, xkrizv01, 2.r. MMM
4.Bc. Martin Kubíček, xkubic34, 2.r. MIS
5.Bc. Jan Lamacz, xlamac00, 2.r. MIS

Studentská komora - volební obvod doktorských studijních programů

Maximální počet volených kandidátů je 1.
1.Ing. Karel Beneš, ibenes, 1.r. DVI4
2.Ing. Michal Dvořák, idvorakmi, 2.r. DVI4
3.Ing. Radek Hranický, ihranicky, 3.r. DVI4

V Brně dne 13. října 2016

Volební komise:
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář
Ing. Petr Lampa
Ing. Karel Beneš
Ing. Radek Hranický

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https