next up previous contents
Next: Maticový počet Up: Základy lineární algebry a Previous: Základy lineární algebry a

Lineární algebra

Množina L libovolných prvků (budeme jim říkat vektory) se nazývá lineární prostor, jestliže: Množina všech uspořádaných n-tic reálných čísel, na které jsou definovány operace sčítání a násobení reálným číslem, se nazývá aritmetický lineární prostor. Jeho prvky se nazývají aritmetické vektory.

Tisnovsky Pavel
1999-05-30